Visie

Sterkr projectmanagement is een onafhankelijk adviesbureau in de bouwsector dat adviseert en aanstuurt in het realiseren van maatschappelijk vastgoed. Met jarenlange ervaring in het realiseren van huisvestingstrajecten voor onderwijs, sport, welzijn en zorg wordt de opdrachtgever optimaal ontzorgd. Het is voor ons een uitdaging om complexe bouwprojecten van de initiatieffase tot en met de nazorg planmatig te sturen en te begeleiden.

 

Advies

Nieuwbouw, vertalen van wensen en eisen, een architectenselectie, Europese aanbesteding, projectbegeleiding, adviseurs, komt alles op tijd af, wordt de kwaliteitseis of overheidseis wel gehaald? Begint het u al te duizelen? Voor Sterkr projectmanagement begint het dan juist een uitdaging te worden!

 

Management

Bij de uitvoering van projecten wordt gewerkt met een eigen doorontwikkeld projectmanagement-tool. Hiermee worden alle projecten opgestart en voorzien van de juiste timing, budgettaire randvoorwaarden en ook de communicatiemomenten worden vastgelegd. Alle belangrijke aspecten blijven zo op de radar, voor alle stakeholders.

 

Kennisdeling

Met een breed netwerk en optimaal benutten van kennisbijeenkomsten blijft Sterkr Projectmanagement op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij de opdrachtgever en het vakgebied. Sterker nog, wij vinden het belangrijk dat met de expertise een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling binnen het vakgebied. Dit doen we door intensieve kennisdeling met interimbureaus en samenwerkingsverbanden met adviesbureaus. Maar ook door actieve deelname aan congressen en symposia en door verbindingen aan te gaan met onderwijsinstellingen en brancheorganisaties blijft de kennis op up-to-date.